Tuyên truyền điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 thành phần dân tộc thiểu số sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chi cục Thống kê Kon Tum ban hành Kế hoạch số 29/KH-CTK, ngày 6 tháng 6 năm 2024 về Tuyên truyền điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 thành phần dân tộc thiểu số sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024

Ngày 30/5/2024 UBND xã Đăk Rơ Ông đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 trên địa bàn theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 với phương châm “THÂN THIỆN- ...

Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001: 2015 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2024

 Ngày 29/5/2024 UBND xã Đăk Rơ Ông đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND nhằm mục tiêu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả ...

Giám sát BTV Hội phụ nữ tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BTV, ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh năm 2024 việc việc giám sát thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo khoản 1, 3, 4, 6, 7 Điều 5; khoản 1 Điều 16; ...

Đại hội MTTQVN xã Đăk Rơ Ông

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-MTTQVN-BTT, ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XI, ...

UBND xã Đăk Rơ Ông tổ chức ra quân đầu xuân Giáp Thìn 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu QGXDNTM trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số  07 /KH-UBND, ngày 29 /01/2024 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Ông về việc triển khai ra quân đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông.Sáng ngày 20/2/2024, BCĐ NTM ...

UBND xã Đăk Rơ Ông tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoach phát triển KT-XH-QPAN năm 2023; giao nhiệm vụ Kế hoạch, phong trào thi đua năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, chiều ngày 11/01/2024 UBND xã đã tiến hành Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoach phát triển KT-XH-QPAN năm 2023; giao nhiệm vụ Kế hoạch, phong trào thi đua năm 2024 trên địa bàn. Về dự Hội nghị có ...
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 11
Tháng 06 : 228
Năm 2024 : 1.104
Năm trước : 84.464
Tổng số : 103.014