• :
  • :

Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông

QUYẾT ĐỊNHCông nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông

Kiểm tra đánh giá các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông

Thực hiện Chương trình công tác số 641/CTr-BCĐ,Chương trình công tác số 661/CTr-BVSTBCPN,ngày 13/3/2023 của 02 Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh và Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum năm 2023; Kế ...

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông tại xã Đăk Rơ Ông

Thực hiện Quyết định số 838-QĐ/HU, ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông. Sáng ngày 09/12/2022 Đoàn giám sát Huyện ủy Tu Mơ Rông đã đến và làm việc tại xã Đăk Rơ Ông với nội dung Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức ...

Hội nghị Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk Rơ Ông

Thực hiện hướng dẫn số 17-HD/HU, ngày 25/11/2019, của Ban Thường vụ huyện ủy Tu Mơ Rông về việc kiểm điểm,đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy ...

Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN tại xã Đăk Rơ Ông

Thực hiện Công văn số 1085/BDT-CSDT, ngày 14/10/2022 của Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN năm ...

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thứ 4 Đại biểu HĐND Tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TTHĐND, ngày 18/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TĐB, ngày 25/10/2022 của Tổ đại biểu số 01 HĐND ...
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 0
Tháng 12 : 38
Năm 2023 : 84.413
Năm trước : 17.413
Tổng số : 101.859