A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hòa giải cơ sở

Danh sách tuyên truyền viên cơ sơ xã Đăk Rơ Ông năm 2024

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
STTTên huyện/ quận / thành phố...(cấp huyện) / xã, phường, thị trấn (cấp xã)Họ và tênĐịa chỉ thường trúQuyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật (Ghi số, ngày, tháng, năm bán hành Quyết định)
1Xã Đăk Rơ ÔngA NgùngThôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Số: 07/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2024
2A NoátThôn Kon Cung, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Số: 07/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2024
3Y MeLThôn Đăk Plò, xã Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Số: 07/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2024
4A BimThôn Đăk Plò, xã Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Số: 07/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2024
5A ThiếtThôn Kon Hia 2, xã Đăk Rơ Ông,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Số: 07/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2024
6Nguyễn Ngọc QuyếtThôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Số: 07/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2024

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 
STTTên huyện/ quận / thành phố...(cấp huyện) / xã, phường, thị trấn (cấp xã)Họ và tênNăm sinh Giới tínhDân tộc Tổ hòa giảiQuyết định công nhận làm hòa giải viên (Ghi số, ngày, tháng, năm bán hành Quyết định)
1 A Gá1974NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
2A Noát1978NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
3A Thiết 1986NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
4Phan Trung Vương1988NamKinhXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
5A Bim1988NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
6Y Mel1985NữXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
7A Vơn1982NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
8A Phân1972NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
9Phạm Hồng Quảng1990NamXơ ĐăngXã Đăk Rơ ÔngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
10A Bim1978NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
11A HĐik1981NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
12A Đê1986NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
13A Đại1996NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
14A Lép1988NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
15Y Trung1997NữXơ ĐăngThôn Kon Hia 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
16A Lôu1990NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
17Y Duyên1978NữXơ ĐăngThôn Kon Hia 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
18A Hải1990NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
19A Ling1991NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
20Y Liên1990NữXơ ĐăngThôn Kon Hia 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
21A Gem1982NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 3Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
22A Kiu1992NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 3Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
23A Gu1997NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 3Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
24A Bốp1997NamXơ ĐăngThôn Kon Hia 3Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
25Y Định1994NữXơ ĐăngThôn Kon Hia 3Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
26A HBé1969NamXơ ĐăngThôn Đăk PloSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
27A Tuấn1984NamXơ ĐăngThôn Đăk PloSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
28A Khiêm1986NamXơ ĐăngThôn Đăk PloSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
29A Niêng1986NamXơ ĐăngThôn Đăk PloSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
30A Ka1994NamXơ ĐăngThôn Đăk PloSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
31Y Thao1985NữXơ ĐăngThôn Đăk PloSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
32A Hùng1986NamXơ ĐăngThôn La GiôngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
33A Phải1996NamXơ ĐăngThôn La GiôngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
34A Boi1998NamXơ ĐăngThôn La GiôngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
35A Khúc1995NamXơ ĐăngThôn La GiôngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
36A Phóng1984NamXơ ĐăngThôn La GiôngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
37Y Kiến1996NamXơ ĐăngThôn La GiôngSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
38A Hiếu1977NamXơ ĐăngThôn Măng LỡSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
39A Ka Ka1986NamXơ ĐăngThôn Măng LỡSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
40A Phong1998NamXơ ĐăngThôn Măng LỡSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
41A Hia1960NamXơ ĐăngThôn Măng LỡSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
42Y Sum1993NữXơ ĐăngThôn Măng LỡSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
43A Tử1985NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
44A Trường1971NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
45A Tân1988NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
46A Tương1992NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
47A Phiên1990NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
48Y Vẽ1988NữXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 1Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
49A Thủy1985NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
50Y Thi1984NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
51A Môi1991NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
52A Phát1994NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
53A Chiến1985NamXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
54Y Đạo1998NữXơ ĐăngThôn Ngọc Năng 2Số 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
55A Nghịch1985NamXơ ĐăngThôn Mô PànhSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
56A Vinh1994NamXơ ĐăngThôn Mô PànhSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
57A Vươn1988NamXơ ĐăngThôn Mô PànhSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
58A Kong1994NamXơ ĐăngThôn Mô PànhSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
59A Tha1988NamXơ ĐăngThôn Mô PànhSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024
60Y SoL1991NữXơ ĐăngThôn Mô PànhSố 06/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 16
Tháng 06 : 108
Năm 2024 : 984
Năm trước : 84.464
Tổng số : 102.894